Tarkastuslautakunta, kokous 16.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Pöytäkirjan tarkastaminsesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään tietoverkossa.

Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

 

Hyväksyttiin