Tarkastuslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Ilmoitusasiat

Perustelut

Tarkastuslautakunta käsitteli seuraavat ilmoitusasiat:

1) Kaupunginlakimies Pekka Kääriäinen kertoi kaupungin kokouskäytännöistä

2) Kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen antoi katsauksen ajankohtaisista asioista

3) Keskusteltiin tarkastuslautakunnan tehtävistä ja sovittiin yhteiset pelisäännöt

4) Hyväksyttiin lautakunnalle arviointisuunnitelma kaudelle 2021-2024  ja työohjelma vuodelle 2021

5) Esteellisyydet, kirjattaan ylös jäsenten pysyvät esteellisyydet

Ehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Arviointisuunnitelma annetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Merkittiin viranhaltijoiden esitykset tiedoksi.

Keskusteltiin arviointisuunnitelmasta sekä työohjelmasta ja hyväksytään ne seuraavassa kokouksessa.

Esteellisyydet kirjataan seuraavassa kokouksessa.