Tarkastuslautakunta, kokous 12.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen hyväksyminen

JARDno-2020-1177

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Annika Sveholm, tarkastuslautakunnan sihteeri, annika.sveholm@bdo.fi

Perustelut

Kuntalain 121 § mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä ja kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunta on valmistellut vuioden 2019 arviointikertomusta. Valmistelua on toteutettu suurelta osin pareina ja ryhminä varsinaisten kokousten ulkopuolella koronatilanteesta johtuen. Viranhaltijoilta on saatu selvityksiä sähköisesti.

Ehdotus

Esittelijä

Heini Liimatainen, heini.liimatainen@jarvenpaa.fi

Tarkastuslautakunta päättää

 1. todeta arviointikertomukseen liittyvät esteellisyydet
 2. hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2019 arviointikertomuksen
 3. esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginhallitukselta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa 12.5.2020

Valmistelija

 • Annika Sveholm, tarkastuslautakunnan sihteeri, annika.sveholm@bdo.fi

Perustelut

Kuntalain 121 § mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä ja kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunta on valmistellut vuioden 2019 arviointikertomusta. Valmistelua on toteutettu suurelta osin pareina ja ryhminä varsinaisten kokousten ulkopuolella koronatilanteesta johtuen. Viranhaltijoilta on saatu selvityksiä sähköisesti.

Ehdotus

Esittelijä

 • Heini Liimatainen, heini.liimatainen@jarvenpaa.fi

 

Tarkastuslautakunta päättää

 1. todeta arviointikertomukseen liittyvät esteellisyydet
 2. hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2019 arviointikertomuksen
 3. esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginhallitukselta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginvaltuustolle.

 

Päätös

Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa 12.5.2020

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

 1. todeta arviointikertomukseen liittyvät esteellisyydet
 2. hyväksyä vuoden 2019 arviointikertomuksen
 3. esittää arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi
 4. esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginhallitukselta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista

Päätös

Päätettiin esityksen mukaan.


Käsitellyt asiat