Tarkastuslautakunta, kokous 12.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Ilmoitusasiat

Ehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Edellisessä kokouksessa tehtyyn tietopyyntöön saatiin vastaus, joka on jaettu kaikille lautakunnan jäsenille tutustuttavaksi.