Tarkastuslautakunta, kokous 11.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Ilmoitusasiat

Perustelut

Tarkastuslautakunta käsitteli seuraavat ilmoitusasiat:

1) Sisäisen tarkastaja Minna Huuskonen esitteli sisäisen tarkastuksen työohjelman sekä tehtyjen tarkastusten raportit

2) Jatketaan arviointikertomuksen työstämistä

Ehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.