Talousjaosto, kokous 9.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Talouden ja toiminnan seuranta 2020: Keusote 6/2020

JARDno-2020-887

Valmistelija

  • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) käsitteli kesäkuun osavuosikatsausta ja tuottavuusohjelman heinäkuun toteumaraporttia kokouksessaan 1.9.2020. Osavuosikatsauksessa annettu kuntakohtainen ennuste oli aiempaa parempi, mikä Järvenpään osalta toteutuessaan tarkoittaisi kaupungin budjettiin varatun talousarviomäärärahan ylittymistä 4,2 miljoonalla eurolla. Ennusteessa ei kuitenkaan oltu huomioitu syksylle kohdentuvia koronakustannuksia mm. testauksesta, erikoissairaanhoidon kalliin hoidon tasausta tai mahdollista sairaanhoitopiirin alijäämän kattamista. Mikäli koronan Keusotelle aiheuttamat kustannukset ja tulomenetykset nousevat arvioidun mukaisesti jopa 25 miljoonaan euroon kuntayhtymätasolla, tarkoittaisi Järvenpäässä noin 4,3 miljoonan euron lisäkustannusta jo toteutuneen noin 1,2 miljoonan euron koronakustannusten lisäksi. HUSin alijäämäarvio kuluvalle vuodelle on 160,8 miljoonaa euroa, josta Järvenpään kuntaosuus olisi noin 4,3 Me. 

Kesäkuun talousarvioneuvotteluissa Keusote arvioi Järvenpään vuoden 2021 talousarviomäärärahatarpeeksi Keusoten oma toiminta ja erikoissairaanhoito huomioiden 138,5 miljoonaa euroa. Summa on tarkentunut HUSin osalta noin kolmella miljoonalla eurolla mm. koronasta aiheutuvasta hoitovelasta johtuen ja on tällä hetkellä yhteensä 141,4 miljoonaa euroa. Keusoten uusimpaan tilinpäätösennusteeseen nähden tämä tarkoittaisi 3,1 % vuosikasvua. Summa ylittää kaupungin hyväksyttyyn talousohjelmaan varatun määrärahan lähes 8 miljoonalla eurolla.     

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän talous- ja hallintojohtaja alustaa kokouksessa keskustelua kuntayhtymän taloustilanteesta, vuoden 2019 kuntalaskutuksesta ja talousarvioylityksestä tehdystä ulkopuolisesta analyysistä sekä talousarvion laadinnan lähtökohdista. Keusoten osavuosikatsaus ja tuottavuusohjelman toteumaraportti on pykälän liitteenä. Samoin HUSin 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto päättää merkitä tiedoksi

  • Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän osavuosikatsauksen 6/2020
  • tuottavuusohjelman raportoinnin 7/2020 
  • HUSin toiminnan ja talouden seurantaraportin 7/2020
  • Erikoissairaanhoidon alustavan talousarvioesityksen 2021    
  • Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän koosteen ajankohtaisista talousasioista 

 

Käsittely:

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän talous- ja hallintojohtaja Päivi Tarsia alusti kokouksessa keskustelua kuntayhtymän taloustilanteesta, vuoden 2019 kuntalaskutuksesta ja talousarvioylityksestä tehdystä ulkopuolisesta analyysistä sekä talousarvion laadinnan lähtökohdista.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.