Talousjaosto, kokous 9.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ilmoitusasiat

Perustelut

Talousjaostolle tuodaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut - Jatsi Oy tilannekatsaus (salassapidettävä JulkL 24§ 1 mom 20)

Syksyn 2020 kokousajat

pe 2.10. klo 7.30 --> xx.xx. klo 16

- talouden kk-raportti 8/2020
- konserniyhteisöjen tilannekatsaus ja tavoitteet 2021-2023
- talousarvion 2021-2023 laadintatilanne 
- lautakuntien lausunnot investointiohjelmaan
- palveluverkkoselvityksen lähtöoletukset (koulut ja varhaiskasvatus)
- omistusjärjestelyt 

pe 30.10. klo 7.30

- talouden kk-raportti 9/2020
- konserniohje ja omistajapolitiikka
- sisäinen valvonnan ohje

pe 27.11. klo 7.30

- talouden kk-raportti 10/2020

pe 11.12. klo 7.30

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

 

Käsittely

Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja selostivat Jatsi Oy:n tilannetta kokouksessa.

Päätettiin siirtää talousjaoston 2.10.2020 kokous pidettäväksi 7.10.2020 klo 16 alkaen ja että järjestetään talousjaoston ja kaupungin sote-edustajien yhteiskokous ennen kuntayhtymän talousarviopäätöksentekoa.

Päätös

Hyväksyttiin.