Talousjaosto, kokous 7.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kaupungin erillisosakkeiden myynti

JARDno-2020-2436

Valmistelija

  • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Taustaa

Järvenpään kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2013 § 82 talouden tasapainottamisohjelman vuoden 2014 talousarvion valmistelun pohjaksi sekä 9.12.2014 § 102 vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2015–2018 taloussuunnitelman. Kummatkin päätökset pitävät sisällään tavoitteen kaupungin asunto-osakehuoneistojen (89 kpl) vaiheittaisesta myymisestä. 

Asunto-osakehuoneistojen myynnin periaatteet on päätetty kaupunginhallituksen kokouksessa 3.11.2014 § 261. Myynnin periaatteissa todetaan: "Asunto-osakehuoneiston kauppa voidaan kaupungin puolesta hyväksyä silloin, kun huoneistosta tarjouksessa esitetty myyntihinta on vähintään 90 prosenttia huoneiston hinta-arviosta. Mikäli näissä myynnin periaatteissa kuvatut ehdot eivät yksittäisen kaupan osalta toteudu, tuodaan myynti kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi."

Tilanne

Asuntoja on tällä hetkellä myymättä 21 kpl, joista viisi on välittäjällä toimeksiannossa. Myynti on selvästi hidastunut aikaisemmista vuosista, koska myymättä oleva asuntokanta on huonokuntoista ja asunnot suuria. Myyntin on vaikuttanut myös vuokrattuna myytävien asuntojen pitkä vapautumisaika ostajan omaan käyttöön.

Myynti on vastuutettu myynnistä vastaavalle työryhmälle ja Mestaritoiminnalle kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti (kh 23.3.2015 § 80). Välittäjää tavataan säännönmukaisesti kuukausittain ja hän antaa tilannekatsauksen myynnistä. Osa asunnoista on tyhjillään ja osa myydään asutettuina ja myyntiprosessissa noudatetaan kh:n asettamia periaatteita, jolloin mm. asutettuina myytävän asunnon vuokrasopimukseen saa tehdä muutoksia vasta vuoden kuluttua ja vuokralaisella on etuosto-oikeus asuntoon. Nykymallissa välittäjä on käynyt arvioimassa vapautuneen huoneiston ja mikäli mm. asunnon kunnosta johtuen asunto on vaatinut uudelleenhinnoittelun, on se viety kaupunginhallituksn päätettäväksi. Alkuperäiset hinta-arviot on tehty asunnoissa käymättä eli asuntojen kuntoa ei ole tällöin nähty. Kuluvana vuonna on myyty 4 osaketta elokuun loppuun mennessä. Välittäjä on käyttänyt hinta-arvioissaan viimeisintä välittäjillä olevaa hintaseurantataulukkoa, johon hinta-arviot vuodelta 2020 perustuvat.

Osakkeiden myynti Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuosien 2020-2023 talousohjelmasta päättäessään (KV 11.11.2019 § 81) liikkumavaratoimenpiteistä, joiden mukaisesti kaupungin omistamat erillisosakkeet myydään Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle (JMA) vuoden 2020 alussa. Toimenpiteen toimeenpano on viivästynyt ja myyntiä on vuoden aikana jatkettu aikaisempaan tapaan. Kiinteistövälittäjä on tehnyt asunnoista uuden hinta-arvion kaupungin ja JMA:n neuvottelujen pohjaksi (oheismateriaali). Hinta-arviot ovat pudonneet vuoden 2013-2014 arvioista, mutta vastaavat asuntojen markkinahintaa.

Kaupungin ja JMAn väliset neuvottelut on tarkoitus käydä syksyn aikana siten, että kaupat voidaan toteuttaa vuoden loppuun mennessä ja osakkeiden omistus siirtyy JMA:lle ennen vuoden vaihdetta. JMA rahoittaa kaupat lainalla, mikä tarkoittaa takauksen hakemista kaupungilta. Takauspäätös pyritään saamaan valtuuston käsittelyyn marraskuussa. 

Järvenpään Mestariasunnot Oy tulee tekemään kaupungille erillisen ostotarjouksen osakkeista. Tällä hetkellä myynnissä olevien osakkeiden myyntiä jatketaan aktiivisesti prosessista huolimatta.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto merkitsee tiedoksi erillisasuntojen myyntiä koskevan suunnitelman ja linjaa, että asia voidaan valmistella kaupunginhallituksen päätettäväksi.

 

Käsittely

Talousjohtaja alusti osakkeiden myyntisuunnitelmaa kokouksessa.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KH