Talousjaosto, kokous 31.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Talousjaostolle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

1. Koy Järvenpään harjoitushallin ja kaupungin välinen sopimustilanne

 •  oheismateriaali toimitetaan erikseen
   

2. Kevään 2020 kokousajat

pe  28.2.

 • tilinpäätösennuste 2019
 • talonrakennuksen investointisuunnittelu
 • konserniohje
   

pe 27.3.

 • tilinpäätös 2019
 • konserniyhteisöjen tavoitteiden toteuma 2019
 • kuukausiraportti 2/2020
 • sisäisen valvonnan ohje 
   

to 30.4.

 • kuukausiraportti 3/2020
 • talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu
   

pe 29.5.

 • johdon raportti 1/kuukausiraportti 4/2020
 • konserniyhteisöseuranta 04/2020
 • pitkän aikavälin investointisuunnittelun lähtökohdat
   

pe 12.6.

 • alustava investointiohjelma 2021-2030

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

 

Käsittely

Vt. talousjohtaja Kirsi Rinne esitteli kaupungin ja Harjoitushalliyhtiön välistä sopimusta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.