Talousjaosto, kokous 30.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Neuvotteluohje Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushalli -nimisen yhtiön ja kaupungin välisessä asiassa

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 20