Talousjaosto, kokous 30.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kiljavan Sairaala Oy:n osakassopimuksen päivittäminen

JARDno-2017-1827

Valmistelija

  • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiljavan Sairaala Oy on Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Tuusulan ja Mäntsälän kuntien sekä HUS kuntayhtymän omistama osakeyhtiö.

Järvenpään kaupungin omistusosuus Kiljavan Sairaala Oy:stä on 19,7%.

Yhtiö on aiemmin tuottanut erilaisia sairaala- ja kuntoutuspalveluja omistajakunnilleen. Yhtiön palvelutuotanto on sittemmin päättynyt, kun Kiljavan Sairaalan hoito- ja kuntoutustoiminta siirtyivät Keusoten omaksi toiminnaksi 1.1.2021 alkaen. Kiljavan Sairaala Oy:n toiminta käsittää enää kiinteän omaisuuden hallinnan ja vuokrauksen ja yhtiö on vuokrannut sairaalan nykyisen palvelutuotannon käytössä olevat toimitilat Keusotelle.

Yhtiön toiminnan muuttumisen seurauksena Kiljavan Sairaala Oy:n yhtiöjärjestys uudistettiin vuonna 2021. Samassa yhteydessä käynnistettiin myös yhtiön osakassopimuksen päivittäminen vastaamaan muuttunutta tilannetta. Osakassopimuksen päivittämistä on valmistelu osakaskuntien kesken ja luonnos osakassopimukseksi on valmistunut syksyllä 2022. Yhtiön osakaskunnat käsittelevät sopimuksen omissa toimielimissään ennen sen lopullista hyväksymistä ja allekirjoittamista.

Kiljavan Sairaala Oy:n voimassa oleva osakassopimus on esitetty pykälän oheismateriaalina ja uusi osakassopimus 2.9.2022 liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto merkitsee Kiljavan Sairaala Oyn päivitetyn osakassopimuksen tiedoksi ja esittää, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä osakassopimuksen muutoksen. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Esteellisyys

  • Iiris Laukkanen

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne esitteli asiaa. 

Iiris Laukkanen ilmoitti esteellisyydestä § 29, esteellisyyden peruste Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen jäsenyys (hallintolaki 28 § 1 mom kohta 5) ja poistui kokouksesta käsittelyn ajaksi klo 15.30. 

Tarja Edry saapui klo 15.30. 

Tiedoksi

KH (Kh:sta tiedoksi osakkaille)