Talousjaosto, kokous 30.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Ilmoitusasiat

Perustelut

Talousjaostolle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat

  • Monitoimihallin tilanne
  • Järvenpään Ofiice 365 -ympäristön siirto; Järvenpään kaupungin it-ympäristö on suljettuna: perjantai 14.10. klo 16.00 – tiistai 18.10. klo 6.00.

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 25 jälkeen. 

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti monitoimihallin tilannetta.

Jaostolle tuotiin tiedoksi myös Sarastian kaupungille tuottamien palvelujen nykytilanne. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.