Talousjaosto, kokous 29.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma 2022

JARDno-2022-676

Valmistelija

  • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- sekä konsultointitoimintaa, jonka tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle ja parantaa sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee kaupungin johtoa tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Järvenpään sisäinen tarkastus on kilpailutettiin 2020 ja palveluntuottajaksi vuosiksi 2020-2021 valittiin BDO Oy. Sopimusta on jatkettu optiokaudella, joka päättyy 30.11.2022. Vuoden 2019 loppuun saakka kaupungilla oli yhteistyösopimukseen perustuen Keravan kaupungin kanssa yhteinen sisäinen tarkastaja. Sisäinen tarkastus voidaan jatkossa järjestää rekrytoimalla uusi sisäinen tarkastaja joko yksin tai yhteistyössä toisen kunnan kanssa tai vaihtoehtoisesti ostamalla tarkastusta palveluna. 

Sisäinen tarkastaja laatii vuosittain toimintasuunnitelman, jonka mukaisesti tarkastusta suoritetaan. Vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja kooste vuoden 2021 tarkastushavainnoista on esitetty pykälän liitteenä (salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 15-k). 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Talousjaoston päättää merkitä sisäisen tarkastuksen 2022 toimintasuunnitelman tiedoksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Sisäinen tarkastaja Sanna-Mari Viljanen BDO:lta esitteli asiaa. 

Willem van Schevikhoven saapui klo 7.35. 

Tiedoksi

KH