Talousjaosto, kokous 29.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Katsaus tilinpäätös 2020 laadintatilanteeseen

JARDno-2021-183

Valmistelija

 • Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tilinpäätöksen laadinta on kesken. Alustava ennuste perustuu kirjanpidon tilanteeseen ja palvelualueiden arvioihin vielä kirjaamatta olevista eristä. Keusoten osalta oman toiminnan kuntakohtaiset toteumatiedot saadaan 27.1. ja HUSin osalta viikon 4 lopussa tai 5 alussa. Mahdolliset tarkentuneet tiedot esitellään kokouksessa. 

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämäennuste on noin 224,7 miljoonaa euroa, joka on 3,9 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi. 

 • Palvelualueiden yhteenlasketut toimintakatteet toteutuvat talousarviota parempina. Alitusta on Konsernipalveluissa, Tilaomistuksessa, Kaupunkikehityksessä ja myös Hyvinvoinnin ja Opetuksen ja kasvatuksen palvelulalueilla muutettuun talousarvioon nähden. Ylitystä on vain Järvenpään Vesi -liikelaitoksessa.
 • Käyttöomaisuuden nettomyynti ja maankäyttökorvaukset ylittävät muutetun talousarvion noin 3,6 Me.
 • Keusoten kulut tulevat arvion mukaan ylittämään muutetun talousarvion 1,9 Me. Lopullisia tietoja kuntien maksuosuuksista ei raportin laadintahetkellä ole vielä saatavilla.
   

Vuosikate vuodelta 2020 on alustavan ennusteen perusteella noin 27,8 Me, kun se edellisenä vuonna oli -8,8 Me.

 • Verotulot kasvoivat 3,9 % edellisvuotisesta, mutta jäivät selvästi alkuperäisestä talousarviosta. Koronan vaikutukset olivat pelättyä pienemmät ja joulukuun tilitykset ylittivät odotukset, joten toteuma ylittää muutetun talousarvion 9,3 miljoonalla eurolla. 
 • Valtionosuudet kasvoivat yli 20 miljoonaa edellisvuotisesta pääosin koronatukien ansiosta ja toteutuivat lähes muutetun talousarvion mukaisina.
 • Rahoitustuotot ja kulut toteutuvat noin 0,7 Me muutettua talousarviota parempina korkokulujen jäädessä maltillisiksi.
   

Poistojen ja arvonalennusten arvioidaan olevan noin 24 Me, mikä on 2,6 Me talousarviota enemmän. Talousarviosta poiketen tilinpäätösennuste ei sisällä Myllytie 3 alaskirjausta, mutta siihen on sisällytetty JYK Urheilukadun alaskirjausta.

Tilikauden ylijäämäennuste on 11,4 Me muutettua talousarviota parempi ja yhteensä 3,9 miljoonaa euroa positiivinen. 

Investoinnit

Nettoinvestointien arvioidaan toteutuvan noin 8,8 Me talousarviota pienempinä ollen noin 39,4 Me. Suurin alitus muutettuun talousarvioon nähden on kunnallistekniikassa 3,8 Me johtuen hankkeiden venymisestä vuodelle 2021. Veden investointien ylitystä lukuun ottamatta, alitusta on kaikissa investointimäärärahoissa.

Rahoituslaskelma

Alustavan ennusteen mukaan lainamäärä on vuoden lopussa noin 228,4 Me, mikä tarkoittaa 5136 euroa/asukas. Uutta lainaa otettiin vuoden aikana 36,5 Me. 

Kaupungin asukasluku kasvoi ennakkotietojen mukaan 755 asukkaalla eli väestöennusteen (759) mukaisesti.

Järvenpään kaupungin konsernitilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään kaupunginhallituksessa 29.3.2021. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Talousjaosto merkitsee tilinpäätöksen laadintatilanteen tiedoksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne esitteli asiaa. 

Tiedoksi

KH