Talousjaosto, kokous 26.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma 2021

JARDno-2021-641

Valmistelija

  • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- sekä konsultointitoimintaa, jonka tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle ja parantaa sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee kaupungin johtoa tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Keravan kaupungin irtisanottua yhteistyösopimuksen sisäisen tarkastuksen järjestämisestä päättymään 31.12.2019 Järvenpään kaupungilla ei ole ollut omaa sisäistä tarkastajaa. Sisäinen tarkastus on sen jälkeen kilpailutettu ja palveluntuottajaksi on valittu BDO Oy vuosiksi 2020-2021. 

Sisäinen tarkastus voidaan järjestää rekrytoimalla uusi sisäinen tarkastaja joko yksin tai yhteistyössä toisen kunnan kanssa tai vaihtoehtoisesti sisäistä tarkastusta voidaan ostaa palveluna. Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi sisäinen tarkastus on päätetty toteuttaa toistaiseksi ostopalveluna. Vuosien 2020-21 aikana arvioidaan pitemmän aikavälin järjestämisratkaisu. 

Sisäinen tarkastaja laatii vuosittain toimintasuunnitelman, jonka mukaisesti tarkastusta suoritetaan. Vuoden 2021 toimintasuunnitelma on esitetty pykälän liitteenä (salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 15-k). 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto merkitsee sisäisen tarkastuksen 2021 toimintasuunnitelman tiedoksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Sisäinen tarkastaja Minna Huuskonen BDO:lta esitteli asiaa.