Talousjaosto, kokous 26.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Ilmoitusasiat

Perustelut

Talousjaostolle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

1. Talousasioiden käsittely valtuuston vaihtuessa

2. Kevään 2021 kokousajat

pe 30.4. klo 7.30

- maaliskuun kuukausiraportti
- rahoitusjärjestelyt 2021
- opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat

pe 28.5. klo 7.30

- huhtikuun kuukausiraportti
- talousarvion laadinnan lähtökohdat
- sisäisen valvonnan ohje

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

 

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti kuntavaalien siirtymisen vaikutuksia talousasioiden käsittelyyn syksyllä 2021. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.