Talousjaosto, kokous 25.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Talousjaosto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat:

  1. Kaupungin ja Koy Järvenpään Harjoitushalli Oy:n sopimustilanne
  2. Kasvun hinta selvitys
  3. Talousohjelman laadinnan lähtötietoja

 

Käsittely

Hyvinvoinnin palvelualuejohtaja Kristiina Soots selosti Koy Järvenpään Harjoitushallin sopimustilannetta. 

Tämän pykälän käsittely keskeytettiin Koy Järvenpään Harjoitushallin sopimustilannekatsauksen jälkeen. Käsiteltiin § 18, jonka jälkeen avattiin § 17 uudestaan ja talousjohtaja Kirsi Rinne selosti talousohjelman laadinnan lähtötietoja. 

Tämän pykälän käsittely keskeytettiin talousohjelman laadinnan lähtötietojen käsittelyn jälkeen. Käsiteltiin § 19, jonka jälkeen avattiin § 17 uudestaan ja kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen esitteli Kasvun hinta -selvitystä. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.