Talousjaosto, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Omistajapoliittinen kannanotto (salassapidettävä, JulkL 24 § k 17, 20)

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 k 17, 20