Talousjaosto, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Laskutus- ja perintäohje

JARDno-2020-2960

Valmistelija

  • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupungin laskenta- ja perintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 31.10.2011 § 317. Tilintarkastaja on nostanut tarkastuksia tehdessään esiin ohjeessa olevan puutteet ja epätarkkuudet mm. muuttuneeseen organisaatioon ja järjestelmäympäristöön liittyen ja tuonut esiin tarpeen päivittää ohje vastaamaan nykytilannetta.  

Ohje on päivitetty siten, että päivitystarvetta ei jatkossa syntyisi organisaatio-, toimittaja- tai järjestelmä- tms. muutosten seurauksena. Perustason prosessiohjeistusta on karsittu ohjeesta, mikä mahdollistaa tarkempien toimintaohjeiden tekemisen ja antamisen toimintaympäristön, toimittajien ja järjestelmien muuttuessa. Uusi ja vanha ohje on esitetty pykälän liitteenä.

Talousjohtaja ja talouspalvelut ohjaavat kaupunkitasoisesti laskutus- ja perintäprosessien kehittämistä ja antavat tarkempaa ohjeistusta prosessien kulusta ja toimintatavoista.

Uusi laskutus- ja perintäohje tulee voimaan 1.1.2021 ja se kumoaa aiemman ohjeen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus

  1. hyväksyy liitteenä olevan laskenta- ja perintäohjeen noudatettavaksi 1.1.2021 lukien.
  2. kumoaa 31.10.2011 hyväksytyn laskenta ja perintäohjeen.
     

Käsittely:

Tehtiin päätösehdotukseen asiakirjan nimeen tekninen korjaus.

Kaupunginhallitukseen esittelymateriaaliin listään kooste oleellisista muutoksista.

Päätös

Talousjaosto päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus

  1. hyväksyy liitteenä olevan laskutus- ja perintäohjeen noudatettavaksi 1.1.2021 lukien.
  2. kumoaa 31.10.2011 hyväksytyn laskutus- ja perintäohjeen. 
     

 

Tiedoksi

KH