Talousjaosto, kokous 14.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän alustava TA-esitys 2021

JARDno-2020-2175

Valmistelija

  • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallitus käsittelee kuntakohtaiset määrärahaesitykset vuodelle 2021 kokouksessaan 27.10.2020. Järvenpään kaupunginhallitus antaa oman esityksenä kaupungin 2021 talousarviosta kaupunginvaltuustolle 2.11.2020. Kaupungin ja kuntayhtymän tavoitteenasetannan ja seurannan näkökulmasta on oleellista, että raamit ovat linjassa toistensa kanssa. 

Kuntayhtymän johtaja on antanut oman talousarvioesitysluonnoksensa kuntajohtajien neuvottelukunnalle 6.10.2020. Alustavan talousarvioesityksen mukaisesti Järvenpään maksuosuus vuonna 2021 on noin 137,7 miljoonaa euroa, josta 81,8 miljoonaa kohdistuu kuntayhtymän omaan toimintaa ja 54 miljoonaa erikoissairaanhoitoon. Erikoissairaanhoidon osalta esitykseen sisältyy edellä mainitun lisäksi 1,9 miljoonan euron varaus koronasta aiheutuvan hoitovelan purkamiseksi. Kuntakohtaiset talousarviomäärärahat on esitetty pykälän liitteessä.

Esitetty talousarviomääräraha ylittää Järvenpään kaupungin vuoden 2020-2023 talousohjelmaan sisällytetyn vuoden 2021 varauksen 2,4 miljoonalla eurolla, mutta on 4,9 miljoonaa vuoden 2019 tilinpäätöstasoa ja 5,8 miljoonaa vuoden 2020 tilinpäätösennustetta matalampi. Talousarvioesityksen vertailu aikaisempien vuosien toteuma ja toteumaennustetietoihin on esitetty pykälän liitteessä. 

Valtio tullee kompensoimaan hoitovelasta aiheutuvia menoja kunnille ja kuntayhtymille vuosina 2021-2023. Toistaiseksi kompensaatioiden kohdentamisesta ei ole tarkempaa tietoa, eikä niitä ole huomioitu talousarvioesityksessä. Keusoten oman toiminnan talousarvioesitys ei myöskään sisällä arviota hoitovelan purkamisesta aiheutuvista lisämenoista.

Talousjaoston käsittelyyn on kuntayhtymän talousjohdon lisäksi kutsuttu Järvenpäätä Keusoten ja HUS:n luottamuselimissä edustavat luottamushenkilöt.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto päättää merkitä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vuoden 2021 talousarvioesityksen tiedoksi. 

 

Käsittely

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän talous- ja hallintojohtaja Päivi Tarsia alusti kokouksessa keskustelua kuntayhtymän 2021 talousarvioesityksestä.

Kaupungin edustajat Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän ja HUS:n toimielimissä osallistuivat asiasta käytyyn keskusteluun.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.