Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 26.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 2/2018

JARDno-2018-3198

Valmistelija

  • Sanna Kaukua, taloussuunnittelupäällikkö, sanna.kaukua@jarvenpaa.fi

Perustelut

Talousarvion mukaan lautakunnalle raportoidaan käyttösuunnitelman rahamäärien toteutumisesta lautakunnan päättäminä ajankohtina, kuitenkin vähintään kolmannesvuosittain. Raportointiajat ovat noudattaneet johdon raportin aikatauluja. Vuoden toinen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu on laadittu ajalta 1.1. - 31.8.2018.

Liitteenä olevassa Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttösuunnitelman toteutumisvertailussa on raportoitu paitsi taloudellisten myös toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, terveyden edistämisen johtaja, kristiina.kariniemi-ormala@jarvenpaa.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttösuunnitelman toteutumisvertailun ajalta 1.1. -  31.8.2018.

 

Päätös

 

Hyväksyttiin