Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 25.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen avustukset 2018

JARDno-2018-907

Valmistelija

 • Petra Hurme, terveyden edistämisen palvelupäällikkö, petra.hurme@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunki on avustanut ensisijaisesti Järvenpäässä tapahtuvaa toimintaa, joka edistää asukkaan omatoimisuutta, itsenäistä selviytymistä, terveitä elämäntapoja, viihtyvyyttä ja harrastusmahdollisuuksia. Toiminta- avustukset ovat olleet haettavina 29.3.2018 mennessä. Määräaikaan mennessä avustushakemuksia tuli viideltä (5) eläkeläisyhdistykseltä, kolmelta (3) sotainvalidi- ja veteraaniyhdistykseltä sekä kolmeltatoista (13) muulta yhdistykseltä.

Avustuksen myöntämisessä / epäämisessä huomioitiin avustuksen kohdentuminen kaupungin strategian mukaisesti kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukemiseen sekä kolmannen sektorin roolin kehittämiseen kumppanuudessa kaupungin kanssa.

Eläkeläisyhdistykset

Vuonna 2017 eläkeläisyhdistyksille myönnettiin avustusta 4,5 euroa / maksanut jäsen. Avustuksen suuruus ehdotetaan säilytettävän samalla tasolla vuonna 2018.

Vuonna 2018 eläkeläisyhdistyksille myönnettäisiin näin avustusta yhteensä 4 477,50 euroa.

Sotainvalidi- ja veteraaniyhdistykset

Järvenpään Sotaveteraanit ry:lle ehdotetaan myönnettäväksi 4 500,00 euroa Veljesmajan ylläpitokuluihin, toiminnan ylläpitämiseen ja 50-vuotis juhlavuoden järjestelyihin. Sotainvalidien Veljesliiton Järvenpään seudun osastolle ehdotetaan myönnettäväksi 3 500,00 euroa sotainvalidien, heidän puolisoidensa ja leskiensä sekä lievästi vammaisten sotainvalidien kotona asumisen tukemiseen ja hyvän elämänlaadun vahvistamiseen. Järvenpään Rintamaveteraanit ry:lle ehdotetaan myönnettäväksi 4 500,00 euroa Veteraanimajan ylläpitokuluihin, kuljetuskustannuksiin sekä muun toiminnan ylläpitämiseen.

Täten avustusta vuonna 2018 sotainvalidi- ja veteraaniyhdistyksille maksatettaisiin yhteensä 12 500,00 euroa.

Muut yhdistykset

Lisäksi esitetään, että Setlementti Louhela ry:n kansalaistoiminnan keskuksen Järvenpään toimintaan myönnetään 15 000,00 euroa avustusta, Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:lle 5 000,00 euroa avustusta Järvenpään kaupungin ja yhdistysten sekä vapaaehtoisten kumppanuuksien vahvistamiseksi sekä Järvenpään Siskot ja Simot ry:lle 5 000,00 euroa avustusta toiminnan ylläpitämiseen.

Keski- Uudenmaan Kuulo ry:lle ehdotetaan myönnettävän 1 000 euroa avustusta kuulo- lähipalvelun ja kuulolähettipalvelun järjestämiseen Järvenpäässä, Keski-Uudenmaan Muistiyhdistys ry:lle 900 euroa avustusta Järvenpäässä muistisairaiden henkilöiden ja heidän omaistensa arjessa tukemiseen sekä Keski-Uudenmaan Näkövammaiset ry:lle 1 500 euroa avustusta järvenpääläisten näkövammaisten äänilehden kustannuksiin.

Lisäksi ehdotetaan Tuusulan seudun mielenterveysyhdistys Tuumi ry:lle myönnettävän 300 euroa avustusta vertaisten leirikustannuksiin Niemennokassa, Keski-Uudenmaan Mielenterveysseura ry:lle 300 euroa tukihenkilöiden- ja –koirakoiden työnohjaukseen ja virkistykseen, Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen Keski- Uudenmaan osastolle 900 euroa kerhoiltoihin ja virkistykseen, Keski-Uudenmaan Kehitysvammaisten tuki ry:lle 1 000,00 euroa järvenpääläisten kehitysvammaisten liikuntaharrastusten tukemiseen, Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki WERKKO ry:lle 800 euroa järvenpääläisten vertaistoiminnan kehittämiseksi ja kumppanuuksien vahvistamiseksi, Järvenpään A-kilta ry:lle 800,00 euroa osallistumiskustannuksiin yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin vähävaraisille henkilöille sekä Vantaan sovittelijat ry:lle 200 euroa vapaaehtoissovittelijoiden jaksamisen tukemiseksi.

Avustusta näille yhdistyksille myönnettäisiin yhteensä 32 700 euroa.

Avustushakemukset liitteineen ovat nähtävillä ennen kokousta kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä. Lisäksi asiakirjat ovat kokousasiakirjoissa.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Kristiina Kariniemi-Örmälä, terveyden edistämisen johtaja, kristiina.kariniemi-ormala@jarvenpaa.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää sosiaali- ja terveystoimen toimivaltaan kuuluvia avustuksia v. 2018 ao. yhdistyksille selosteessa ilmenevin perustein seuraavasti:

Eläkeläisyhdistykset

 • avustus 4,5 € /maksanut jäsen
 • yhteensä 4 477,50 euroa.

Sotainvalidi- ja veteraaniyhdistykset

 • Järvenpään Sotaveteraanit ry     4 500 euroa
 • Sotainvalidien Veljesliiton Järvenpään seudun osasto     3 500 euroa
 • Järvenpään Rintamaveteraanit ry     4 500 euroa 
 • yhteensä 12 500 euroa.

Muut yhdistykset

 • Setlementti Louhela ry     15 000 euroa
 • Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry     5 000 euroa
 • Järvenpään Siskot ja Simot ry     5 000 euroa
 • Keski- Uudenmaan Kuulo ry     1 000 euroa
 • Keski-Uudenmaan Muistiyhdistys ry     900 euroa
 • Keski-Uudenmaan Näkövammaiset ry     1 500 euroa 
 • Tuusulan seudun mielenterveysyhdistys Tuumi ry     300 euroa
 • Keski-Uudenmaan Mielenterveysseura ry     300 euroa
 • Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen Keski- Uudenmaan osasto     900 euroa
 • Keski-Uudenmaan Kehitysvammaisten tuki ry     1 000 euroa
 • Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki WERKKO ry     800 euroa
 • Järvenpään A-kilta ry     800 euroa
 • Vantaan sovittelijat ry     200 euroa 

Yhteensä 32 700 euroa.

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

Tiedoksi

Hakijat