Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 24.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintasääntö 1.11.2018 alkaen

JARDno-2018-1645

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kristiina Kariniemi-Örmälä, terveyden edistämisen johtaja, kristiina.kariniemi-ormala@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 26.2.2018 § 19 Hallintosäännön muuttamisesta vastaamaan Keski- Uudenmaan soten järjestämis- ja tuottamissopimuksen periaatteita. Hallintosäännön 1 §  mukaisesti palvelualueilla ja muissa kaupungin yksiköissä noudatetaan lautakuntien hyväksymiä toimintasääntöjä. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyttäväksi esitetään toimintasääntö, joka huomioi kaupunginvaltuuston 26.2.2018 päätöksen hallintosäännöstä

 

.

Ehdotus

Esittelijä

Kristiina Kariniemi-Örmälä, terveyden edistämisen johtaja, kristiina.kariniemi-ormala@jarvenpaa.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

  • hyväksyä Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintasäännön liitteen mukaisesti
  • merkitä tiedoksi toimintasääntöön liittyvien toimintayksiköiden organisoitumista ja prosesseja sekä yksittäisten viranhaltijoiden ratkaisu- ja päätösvaltaa koskevat linjaukset
  • valtuuttaa palvelualuejohtajan tekemään tekniset korjaukset toimintasääntöön 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

Valmistelija

  • Sanna Kaukua, taloussuunnittelupäällikkö, sanna.kaukua@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kuntouttavaa työtoimintaa on Järvenpään kaupungin organisaatiossa toteutettu osana Nuorisopalveluiden, Työllisyyspalveluiden ja Sosiaalisen kuntoutuksen yksiköiden toimintaa. Kuntouttava työtoiminta siirtyy Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tuottamaksi palveluksi 1.1.2019 alkaen. Jotta palvelu voidaan siirtää liikkeenluovutuksen yhteydessä yhtenäisenä kokonaisuutena, on nämä toisistaan erillään olleet, samaa palvelua tuottaneet toiminnot ja henkilöstö liitettävä yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. 1.11.2018 henkilöstö siirtyy osaksi Sosiaalisen kuntoutuksen yksikköä, jolloin Työllisyyspalveluista siirtyy kaksi ja Nuorisopalveluista kolme työntekijää Sosiaalisen kuntoutuksen yksikköön, osaksi kuntouttavan työtoiminnan kokonaisuutta.

Kaupunkikehityksen toimintasäännön mukaan työllisyyspalveluiden päällikkö päättää mm. kolmannelle sektorille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä maksettavien tukien myöntämisestä. Kun toiminta keskitetään Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueelle, tulee em. päätäntävalta määritellä Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintasäännön liitteeseen kaksi sosiaalisen kuntoutuksen päällikölle (muutos liitteenä olevassa toimintasäännön liitteessä 2, sivulla 11 punaisella). Muilta osin palvelualueen toimintasääntöön ei tule muutoksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, terveyden edistämisen johtaja, kristiina.kariniemi-ormala@jarvenpaa.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintasäännön liitteeseen kaksi tehdyn muutoksen esittelytekstin mukaisesti.

Päätös

 

Hyväksyttiin