Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 24.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen vuoden 2018 käyttösuunnitelman muuttaminen

JARDno-2018-3546

Valmistelija

  • Sanna Kaukua, taloussuunnittelupäällikkö, sanna.kaukua@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kuntouttavaa työtoimintaa on Järvenpään kaupungin organisaatiossa toteutettu osana Nuorisopalveluiden, Työllisyyspalveluiden ja Sosiaalisen kuntoutuksen yksiköiden toimintaa.

Kuntouttava työtoiminta siirtyy Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tuotettavaksi palveluksi 1.1.2019 alkaen. Jotta palvelu voidaan siirtää liikkeenluovutuksen yhteydessä yhtenäisenä kokonaisuutena, on nämä toisistaan erillään olleet, samaa palvelua tuottaneet toiminnot ja henkilöstö liitettävä yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. 1.11.2018 henkilöstö siirtyy osaksi Sosiaalisen kuntoutuksen yksikköä, jolloin Työllisyyspalveluista siirtyy kaksi ja Nuorisopalveluista kolme työntekijää Sosiaalisen kuntoutuksen yksikköön, osaksi kuntouttavan työtoiminnan kokonaisuutta.

Kaupunginhallitus on 8.10.2018 § 244 esittänyt kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyisi vuoden 2018 talousarvioon kuntouttavan työtoiminnan siirrosta aiheutuvat talousarviomuutokset. Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 22.10.2018. Mikäli kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä hallituksen esittämät talousarviomuutokset, muutetaan Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelmaa talousarviomuutosta vastaavasti. Muutos kohdistuu Aikuisten sosiaalipalvelujen avainalueelle. Käyttösuunnitelmamuutokset on esitetty liitteessä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, terveyden edistämisen johtaja, kristiina.kariniemi-ormala@jarvenpaa.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen vuoden 2018 käyttösuunnitelmaan kuntouttavan työtoiminnan keskittämisestä aiheutuvat liitteessä esitetyt muutokset.

Päätös

 

Hyväksyttiin