Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 23.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousaikataulu

JARDno-2017-1081

Valmistelija

  • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 105 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Konsernipalvelut on valmistellut kaikkien toimielinten kokousaikataulun loppuvuodeksi 2017. Aikataulussa on pyritty ottamaan huomioon mm. talouden suunnitteluun ja seurantaan liittyvät ajoitukset.

Koko kaupunkia koskeva aikataululuonnos on nähtävillä ekstranetissa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Salminen, palvelualuejohtaja, tiina.salminen@jarvenpaa.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kokoontua vuonna 2017 seuraavasti:

Ajankohta

Keskiviikko          20.9.2017

                      Keskiviikko         11.10.2017    

Keskiviikko         15.11.2017

 Keskiviikko        20.12.2017                                                  

Kello             17.30

Paikka          JUST 

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Tiina Salminen, Anne Mäkiprosi, Johanna Sinkkonen, Kristiina Kariniemi-Örmälä, Jarmo Anttila, Jari Savola