Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 23.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Hallintosäännön 124 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa ja hyväksytään sähköisesti.

Ehdotus

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin