Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 23.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen vuoden 2018 käyttösuunnitelman toteutumisvertailu

JARDno-2018-2032

Valmistelija

  • Sanna Kaukua, taloussuunnittelupäällikkö, sanna.kaukua@jarvenpaa.fi

Perustelut

Talousarvion mukaan lautakunnalle raportoidaan käyttösuunnitelman rahamäärien toteutumisesta lautakunnan päättäminä ajankohtina, kuitenkin vähintään kolmannesvuosittain. Raportointiajat ovat noudattaneet johdon raportin aikatauluja. Ensimmäinen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu laaditaan ajalta 1.1.-30.4.2018.

Liitteenä olevassa Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttösuunnitelman toteutumisvertailussa on raportoitu paitsi taloudellisten myös toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, terveyden edistämisen johtaja, kristiina.kariniemi-ormala@jarvenpaa.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailun ajalta 1.1 . -  30.4.2018.

Päätös

 

Hyväksyttiin