Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 23.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johdon raportti 1/2018

JARDno-2018-2031

Valmistelija

  • Sanna Kaukua, taloussuunnittelupäällikkö, sanna.kaukua@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungissa raportoidaan talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kolmannesvuosittain johdon raporteilla. Ensimmäinen johdon raportti tehdään ajalta 1.1. - 30.4.2018. Johdon raportti käsitellään kaupunginhallituksessa 28.5.2018 ja kaupunginvaltuustossa 11.6.2018.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen alkuvuoden toimintaa on määrittänyt sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu. Uudenmaan maakunnan suunnittelu on käynnistynyt useissa eri hankkeissa ja työryhmissä, samalla kun Keski- Uudenmaan oma valmistelu on  jatkunut vilkkaana. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyi Keski- Uudenmaan soten kuntayhtymän vastuulle 1.1.2018 lähtien, sote-palvelutuotannon jäädessä kuntiin.

Tilinpäätösennusteen mukaan palvelualue pysyy talousarviossa, mutta ennuste sisältää riskejä mm. ostopalvelulääkäreiden käyttöön ja työmarkkinatuen kuntaosuuteen liittyen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, terveyden edistämisen johtaja, kristiina.kariniemi-ormala@jarvenpaa.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi liitteenä olevan Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen Johdon raportin 1/2018 ajalta 1.1. - 30.4.2018.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin