Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 23.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen strategian toimeenpanosuunnitelman vuoden 2017 toteuma

JARDno-2018-2039

Valmistelija

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, terveyden edistämisen johtaja, kristiina.kariniemi-ormala@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategiaa 2014 – 2025 toteuttavat strategiset ohjelmat on hyväksytty kaupunginhallituksessa 20.10.2014 § 226. Ohjelmissa on täsmennetty kunkin strategisen päämäärän tavoitetilaa vuoteen 2017 mennessä sekä määritelty strategiset toimenpidekokonaisuudet, joilla tavoitetilaan päästään.

Ohjelmista on johdettu edelleen lautakuntatasolle vietävät toimeenpanosuunnitelmat, joissa on määritelty vuosien 2015 - 2017 konkreettiset toimenpiteet tarkemmalla tasolle.  Lautakuntiin nähden sitoviin toimeenpanosuunnitelmiin on koottu strategisten ohjelmien ydinprosesseille kohdistetut toimenpidekokonaisuudet sekä kuvattu palvelualueen konkreettiset toimenpiteet.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimeenpanosuunnitelma on hyväksytty Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunnassa 9.6.2015 § 25 ja Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 10.6.2015 § 25. Sen toimenpiteiden toteutumista on arvioitu liikennevaloin ja vuoden 2015 sekä 2016 toteuman seuranta hyväksyttiin Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 6.4.2016 § 18 sekä 19.4.2017 §18.

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, terveyden edistämisen johtaja, kristiina.kariniemi-ormala@jarvenpaa.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä palvelualueen toimeenpanosuunnitelman 2015 - 2017 vuotta 2017 koskevan toteuman seurannan liitteen A mukaisena.

 

Päätös

 

Hyväksyttiin