Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 20.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

 

Hallintosäännön 124 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa ja hyväksytään sähköisesti.

Ehdotus

 

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

 

Hyväksyttiin