Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 20.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Ilmoitusasiat

Perustelut

 

Lautakunnan JUST- kierros

  • kokoontuminen sisääntuloaulassa klo.17.30

 

Lautakunnan seminaaripäivä

  • lautakunta päättää ajankohdasta

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Salminen, palvelualuejohtaja, tiina.salminen@jarvenpaa.fi

 

Sosiaali- ja terveyslauatkunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

 

 

Päätös

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti pitää seminaarin 6.10.2017 klo. 10 - 15.

  • paikka ilmoitetaan myöhemmin

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)