Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 20.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Kysymys INR- vastaanoton tulevaisuudesta / Satu Haaparanta (lisäpykälä)

Perustelut

 

Satu Haaparannan kysymys

Olen saanut useita yhteydenottoja koskien INR- vastaanoton loppumista? Kysyisinkin, koska tällainen asia on päätetty? Minkä takia? Mitkä ovat syyt, että muutos tehdään? Miten jatkossa potilaiden hoito tapahtuu?

 

Kysymyksen käsittely

Lautakunta  keskusteli asiasta ja kuuli virkamiesten vastaukset asiaan.

Tiivistetty vastaus kysymykseen oli, että Marevan- hoidon seurannassa siirrytään Forsante- palveluun. Palvelu on käytössä myös Tuusulassa ja toimintamalliin siirrytään Järvenpäässä loppuvuodesta 2017. Uuden hoitokäytännön avulla tavoitellaan entistä parempaa INR- hoitotasoa ja potilasturvallisuutta.

Päätös

 

Esittelijän esityksestä sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi annetun vastauksen Satu Haaparannan tekemään kysymykseen INR- vastaanoton tulevaisuudesta.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)