Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 20.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Pöytäkirjan tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä päättäminen.

Ehdotus

 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa ja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin