Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 20.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Iltakouluasiat

Perustelut

Iltakoulu

  • "Ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointi ja varautuminen"- hankeen tulokset
    • asiantuntijoina Johanna Sinkkonen ja Mari Karsio

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, terveyden edistämisen johtaja, kristiina.kariniemi-ormala@jarvenpaa.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä iltakouluasiat tiedoksi

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)