Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 15.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen vuoden 2017 käyttösuunnitelmien määrärahamuutokset

JARDno-2017-1786

Valmistelija

  • Anne Mäkiprosi, talouspäällikkö, anne.makiprosi@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Taustaa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelmat vuodelle 2017 on hyväksytty Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnassa 25.1.2017 § 1. Käyttösuunnitelmia on muutettu kerran Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 11.10.2017 § 21.

Muut siirrot

Erityisasumisen avainalueelta siirretään toimintakuluja yhteensä 350.000 euroa terveysasemapalveluihin kattamaan hoitotarvikkeiden ylittymistä. Muiden avainalueiden ja yksiköiden käyttösuunnitelmiin ei tehdä muutoksia. Siirrolla ei ole toimintakatevaikutusta Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen tasolla eikä koko kaupungin tasolla.

 

Edellä esitetyt määrärahojen muutokset aiheuttavat seuraavat käyttösuunnitelmamuutokset Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueelle:

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue ilman erikoissairaanhoitoa

Käyttötalousosa KS 2017 Siirto Muutettu KS 2017
Toimintatuotot 11.942.625 0 11.942.625
Toimintakulut 75.954.784 0 75.954.784
Toimintakate -64.012.159 0 -64.012.159

Terveyden edistämisen avainalue

Käyttötalousosa KS 2017 Siirto Muutettu KS 2017
Toimintatuotot 890.000 0 890.000
Toimintakulut 6.758.544 350.000 7.108.544
Toimintakate -5.868.543 -350.000 -6.218.543

Erityisasumisen avainalue

Käyttötalousosa KS 2017 Siirto Muutettu KS 2017
Toimintatuotot 6.021.525 0 6.021.525
Toimintakulut 26.739.149 -350.000 26.389.149
Toimintakate -20.717.624 350.000 -20.367.624

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, terveyden edistämisen johtaja, kristiina.kariniemi-ormala@jarvenpaa.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelmiin edellä selosteessa esitetyssä taulukossa olevat muutokset.

Päätös

 

Hyväksyttiin


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)