Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 12.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen vuoden 2018 käyttösuunnitelman muuttaminen

JARDno-2018-4109

Valmistelija

  • Sanna Kaukua, taloussuunnittelupäällikkö, sanna.kaukua@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2018 talousarvion muuttamisesta kokouksessaan 12.11.2018 § 98. Talousarviomuutoksessa ateriapalveluostoihin varattu määräraha siirrettiin Konsernipalveluista palvelualueille. Muutoksen seurauksena Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintakulut kasvoivat 1,3 Me.

Talousarviomuutoksen vuoksi palvelualueen käyttösuunnitelmaa on muutettava vastaavasti. Muutos kohdistuu palvelualueen esikuntaan sekä Sairauden hoidon, Aikuisten sosiaalipalvelujen sekä Erityisasumisen avainalueille liitteen mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, terveyden edistämisen johtaja, kristiina.kariniemi-ormala@jarvenpaa.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen vuoden 2018 käyttösuunnitelmaan liitteessä esitetyt muutokset.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin