Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 11.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen palveluverkkosuunnitelma 2018 - 2027

JARDno-2017-1502

Valmistelija

  • Tiina Salminen, palvelualuejohtaja, tiina.salminen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin palveluverkkosuunnittelun tavoitteena on

  • kaupungin kiinteistöjen järkevä ja kustannustehokas käyttö ja omistus

  • kestävän kaupunkikehityksen mahdollistaminen ja maankäytön kehittäminen

  • mahdollisimman tarkoituksenmukaiset tilat ja ratkaisut palveluiden tuottamiseen

Järvenpään kaupungin palveluverkkosuunnittelua johtaa Mestaritoiminta-allianssin johtoryhmä. Palveluverkkosuunnitelma toimii vuosittaisen talousarvion ja sen investointiohjelman valmistelun pohjana. Suunnitelmaa päivitetään vuosittain kaupungin strategiatavoitteiden, palvelutarpeen kehityksen ja taloudellisen liikkumavaran näkökulmista.

Palvelualuekohtaisten palveluverkkosuunnitelmien ja kaupunkikehityslautakunnan hyväksymän väestösuunnitteen pohjalta laaditaan koko kaupungin palveluverkkosuunnitelma ja sitä vastaava investointiohjelma. Lopullisen palveluverkkosuunnitelman investointiesityksineen hyväksyy kaupunginhallitus.

Palveluverkkosuunnitelma pohjautuu kaupungin omaan tahtotilaan ja kaupungin väestösuunnitteeseen, joka perustuu kaupungin asettamaan 1,5 % kasvutavoitteeseen. Kaupungin palveluverkko suunnitellaan tämän kasvuennusteen mukaisesti vastaamaan tulevien vuosien palvelutarpeeseen. Kaupungin väestösuunnite tullaan päivittämään siten, että uusi suunnite on palvelualueiden käytössä vuoden 2018 alussa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Salminen, palvelualuejohtaja, tiina.salminen@jarvenpaa.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää, että kaupunginhalitus päättää hyväksyä Sosiaali- ja terveyspalvelut -palvelualueen palveluverkkosuunnitelman 2018 - 2017 liitteen mukaisena osaksi kaupungin palveluverkkosuunnitelmaa vuosille 2018 - 2027.

Päätös

 

Hyväksyttiin


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)