Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 31.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen vastine tarkastuslautakunnan tarkastuskertomuksessa 2016 esitettyihin havaintoihin

JARDno-2017-1011

Valmistelija

  • Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 3.5.2017 § 51 saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi.

Valtuusto käsitteli vuoden 2016 tilinpäätöksen kokouksessaan 2.5.2017 § 437 ja merkitsi tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen tiedoksi.

Kaupunginhallitus käsitteli arviointikertomusta 5.6.2017 § 170 kokouksessa.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti lautakuntien sekä palvelualueiden ja muiden yksiköiden tulee antaa vastineensa arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin, selvityspyyntöihin ja suosituksiin 30.9.2017 mennessä. Vastineet käsitellään kaupunginhallituksessa lokakuussa ja valtuustossa marraskuussa.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen kohdassa 3.5.4. Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen osalta mainitaan seuraavaa:

Tavoite: Sivistys- ja vapaa-ajan palvelualueelta raportoidaan, että talousohjelmat tuottivat ongelmia vuonna 2015. Nyt ne ovat käytössä ja toimivat. Koulutusta niiden käyttöön on myös annettu kaikille esimiehille. Vuoden kuluessa tarkennettiin talousarvioita useamman kerran.  Palvelualueilla oli vaikeuksia kustannusten kohdistamisessa oikeille tileille. Uudessa ohjelmassa on aiemmasta poikkeava tilirakenne ja osa määrärahojen syötöistä tapahtui vielä keskitetysti.

Alkuperäinen tavoite oli uusien talousohjelmien käyttöönotto 1.8.2015. Uusien talousohjelmien käyttöön saamisen aikataulu on venynyt todella pitkäksi, yli puolitoista vuotta. Tarkastuslautakunta toteaa, että sopimuksiin pitää aina liittää sanktiot mahdollisista viivästymisistä.

Vastine: . Konsernipalvelujen Talouspalvelut -vastuualueen perustehtävänä on johtaa kaupungin talousohjausprosesseja ja he vastaavat myös talousohjelman sopimuksista ja niiden reklamoinneista.   Palvelualueet vastaavat talousohjelmien käyttöönotosta ja ohjauksesta omalla palvelualueella konsernipalveluidne ohjeistuksen mukaisesti. Ohjelma sinällään oli teknisesti  käyttöönotettavissa syksyllä 2015 , mutta sen käyttöönoton alkuvaiheen  käyttäjärajoitukset ja  tietojen syötön lukitukset  vaikeuttivat ja pitkittvät ohjelman  laajaa käyttöönottoa palvelualueen eri tasojen taloussunnitelussa ja seurannassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle edellä olevan vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2016.

Päätös

 

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Antti Peltola, Marju Taurula, Topi Luostarinen

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)