Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 31.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Keskuskenttää ja kenttien keskittämistä koskeva erillisselvitys v. 2016–17

JARDno-2017-1151

Valmistelija

  • Jari Lausvaara, koulutusjohtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Perustelut

Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen Palveluverkkosuunnitelman 2017–2026 mukaisesti Keskuskenttää ja kenttien keskittämistä koskeva erillisselvitys v. 2016–17 on toteutettu. Tässä erillisselvityksessä tutkittiin seuraavat alueet: Keskuskenttä, Juholanmäen alue, Kinnarin pesäpallokenttä ja Ainolan kenttä.

Vuoden 2016 aikana valmistuneen Järvenpään eteläisen alueen koulu- ja päiväkotiverkon erillisselvityksessä esitettiin Kinnarin koulun A-rakennuksen korvaamista uudisrakennuksella siten, että rakentaminen tapahtuisi v. 2018–19 ja uudisrakennuksen käyttöönotto olisi syksyllä 2019. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kinnarin koulun investointihankkeen (KH 14.11.2016 § 191 ja KV 12.12.2016 § 72). Uuden koulurakennuksen piha- ja kenttätarpeiden  mahdollistamiseksi  on   Kinnarin pesäpallokenttä tarkoituksenmukaista  siirtää toiseen paikkaan. Lisäksi Kinnarin nykyinen pesäpallokenttä on elinkaarensa päässä ja siihen tulisi joka tapauksessa tehdä merkittävä investointi lähivuosina.

Kenttien keskittämisellä erillisselvityksen mukaisesti mahdollistetaan mm. Yhteiskoulun, Kansakoulukadun ja Urheilukadun alueen kokonaiskehittäminen. Ainolan jalkapallokentän siirrolla voidaan lisäksi myötävaikuttaa Ristinummen alueen, Ainolan aseman ja Ainolan koulukeskuksen kehittämiseen.

Juholanmäen alue on todettu mm. liikenneyhteyksien, infravalmiuksien ja maanomistuksen kannalta parhaimmaksi uusien urheilukenttien sijoituspaikaksi. Lisäksi kenttien keskittämisellä saadaan mittavia toiminnallisia hyötyjä ja kenttien ja paikoitusalueiden  yhteiskäyttöä  suuremmissa tapahtumissa.

Juholanmäen alueelle on suunniteltu sijoitettavan seuraavat toiminnot: kilpatason pesäpallo- ja jalkapallokentät, tekojäärata talvella pesäpallokentän alueella sekä yleisurheilun heittopaikat sekä näitä tukevat oheistoiminnot, kuten pukuhuonetilat, katsomot ja pysäköintialueet. Keskuskenttä peruskorjataan, rakennetaan nykyistä paremmat katsomo-, sosiaali- ja varastotilat. Keskuskentän nurmikenttä vaihdetaan tekonurmeksi, mikä mahdollistaa nykyistä pidemmän peli- ja harjoituskauden sekä pienemmät ylläpitokustannukset. Nämä  tekonurmikentät korvaavat Ainolan jalkapallokentän tulevaisuudessa. Keskusurheilukenttä ja Juholanmäen kenttä toimivat tulevaisuudessa Järvenpään Yhteiskoulun kampuksen liikuntapaikkana. Juholanmäen alueen pysäköintipaikat voidaan toteuttaa porrastetusti ja alkuvaiheessa ilman asfaltointia. Pesäpallokentän edellyttämät pukuhuonetilat voidaan alkuvaiheessa toteuttaa siirtämällä  uuden kentän yhteyteen  Kinnarin pesäpallokentälle v. 2017  hankitut pukuhuonesiirtotilat. Pysyvät pukuhuoneet toteutetaan liikuntakenttäalueen  rakentamisen  myöhemmissä vaiheissa, muiden pukuhuonetilojen rakentamisen yhteydessä.  Suunnittelun myöhemmät vaiheet yhteensovitetaan  alueelle mahdollisesti tulevien koulutilojen muutosten aikatauluihin. Uudistetut yleisurheilun heittopaikat tulee rakentaa Keskuskentän peruskorjauksen yhteydessä, koska kentän uusi pinnoite ei mahdollista heittolajeja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Sivistys- ja vapaa-ajan lautakunta päättää

- hyväksyä Järvenpään urheilukenttien  selvityksen ja alustavan suunnitelman  jatkosuunnittelun pohjaksi muutoin paitsi keskuskentän pinnoite ja heittopaikat. Niiden osalta jatkosuunnittelussa selvitetään eri vaihtoehtoja käyttäjäryhmiä kuullen.

- merkitä tiedoksi, että tämän hetkinen koko urheilukenttäalueen alustava investointitarpeen arvio  on  5,040 miljoonaa euroa

- esittää 1.280 miljoonan  euron määrärahan varaamista investointisuunnitelmaan vuodelle 2018

- todeta, että myöhempien vaiheiden määrärahaesitykset tarkentuvat alueen rakennussuunnitelun ja kustannuslaskennan tarkentuessa

Päätös

 

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Antti Nikkanen, Kaarina Laine, Jari Lausvaara

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)