Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 31.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Ilmoitusasiat

Perustelut

Aluehallintovirasto

 • 21.4.2017 Päätös (ESAVI/9861/07.03.03/2016) valtionavustuksen myöntämisestä nuorten työpajatoimintaan yhteensä
  90 000 euroa.
 • 2.5.2017 Päätös (ESAVI/11192/07.03.03/2016) valtion avustuksen myöntämisestä lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan yhteensä 9 000 euroa.
 • 24.5.2017 Päätös (ESAVI/11654/07.03.06/2016) erityisavustuksen myöntämisestä Rantapuiston Nuoriso- ja toimintapuisto, Vaihe 3 -hankkelle yhteensä 130 000 euroa.
 • 24.5.2017 Päätös (ESAVI/11653/07.03.06/2016) erityisavustuksen myöntämisestä Vihtakadun koulun lähiliikuntapaikka -hankkeelle yhteensä 75 000 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

 • 19.5.2017 Päätös (OKM/45/626/2016) erityisavustuksen myöntämisestä työ- ja asiakasturvallisuus luonnon jääolosuhteissa -hankkelle yhteensä 60 000 euroa.
 • 29.6.2017 Päätös  (OKM/146/627/2017) työpajatoiminnan valtionapukelpoisuudesta

Opetushallitus

 • 31.5.2017 Päätös (240/561/2017)  vapaan sivistystyön opintoseteliavustuksen myöntämisestä 6 500 euroa.

Koulutusjohtaja

 • Lukion lukuvuoden 2016-2017 toimintakertomuksen hyväksyminen

Ehdotus

Esittelijä

 • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

 

Hyväksyttiin