Puheenjohtajien jaosto, kokous 5.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Muut mahdolliset asiat

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Merkitään tiedoksi

Päätös

Kokouksessa ei käsitelty muita asioita.