Puheenjohtajien jaosto, kokous 2.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Katsaus valtuuston kevään 2021 päätöksentekoon tuleviin asioihin

JARDno-2020-2798

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön mukaan puheenjohtajien jaosto huolehtii kaupungin strategian ohjauksesta ja seurannasta, toimielinten ja palvelualueiden keskinäisen yhteistyön edistämisestä sekä kaupungin yleistä toimintaa koskevien laajojen kehittämishankkeiden ohjauksesta.

Oheismateriaaliin on koottu kevään 2021 kaupunginvaltuuston käsittelyyn tulevia asioita. Käsittelyaikataulu on alustava ja kokousaiheet ja aikataulut täydentyvät kevään aikana.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajien jaosto merkitsee kevään alustavan käsittelyaikataulun tiedoksi.

Käsittely:

Liite päivitetty. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.