Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 9.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

 

Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Käsitellyt asiat