Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 9.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Riitta Murtokare, hallintosihteeri, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Iltakouluasiat

 • Järvenpään Yhteiskoulun moduulikoulun esittely
  • vs. rehtori Jaana Palviainen
    
 • Varhaiskasvatussuunnitelman päivitys
  • varhaiskasvatusjohtaja esittelee, esittelyaineisto extranetissa
    
 • Harjulan uusi koulu ja päiväkoti
  • osallisuussunnitelman kyselyjen ja työpajojen tulosten esittelyä
  • hankeeen valmistelutilanteen esittelyä
  • Aineisto extranetissa

Ilmoitusasiat

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Päätös (OKM/17/520/2019) erityisavustuksen myöntämisestä 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvastuksen kokeiluun vuosina 2019-2020 yhteensä 160 000 euroa. 
    
 • Oppilaskuljetuksen hankinta sopimuskaudelle 2019-2021
  • Perusopetuslain mukaisten oppilaskuljetuspalvelun hankinnan kilpailutus sopimuskaudelle 2019-2021 on käynnissä. Hankinta tuodaan lautakunnan päätettäväksi 7.5.2019
    
 • Opetushallitus
  • Päätös (2.4.2019 76/2858/2018) valtionavustuksen myöntämisestä: Vieraskieli haltuun alkuopetuksessa yhteensä 25.000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. 

 

 

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.