Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 8.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen talousarvion muutokset 2019

JARDno-2019-3032

Valmistelija

  • Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion kokouksessaan 10.12.2018 § 104. Talousarviota on muutettu seuraavissa kokouksissa: KV 25.3.2019 § 12, KV 29.4.2019 § 25, KV 10.6.2019 § 44 ja KV 2.9.2019 § 54.

Organisaatiomuutoksen myötä Järvenpään lukio on siirtynyt Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle (ent. Lasten ja nuorten palvelualue) entiseltä Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueelta (nyk. Hyvinvoinnin palvelualue). Muutoksen yhteydessä jäi lukiokoulutukseen liittyvät tietohallinnon tuotot ja kustannukset Hyvinvoinnin palvelualueen puolelle, palvelualueen esikuntaan. Tuottojen ja kustannusten kohdistamisen vuoksi on tarkoituksenmukaista siirtää määrärahavaraukset palvelualueelta toiselle.  

Edellä esitetyn perusteella Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen talousarvioon 2019 ehdotetaan tehtäväksi liitteen mukaiset muutokset.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää tehdä Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen vuoden 2019 talousarvioon liitteen mukaiset muutokset.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi

vt. talousjohtaja Kirsi Rinne, controller Kimi Alifrosti