Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 8.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttösuunnitelmien toteumat ajalta 1.1.-31.8.2019

JARDno-2019-1443

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Käyttösuunnitelmien ja niiden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kaupunginvaltuustolle laadittavan Johdon raportin raportointiaikojen mukaisesti kolmannesvuosittain. 

Koska lautakunnan kokouskutsu ja esittelyteksti joudutaan lähettämään ennen raportointikauden (1.1. - 30.4.2019) päättymistä ja huhtikuun kirjanpidon sulkeutumista, täydennetään käyttösuunnitelmien seurantaa taloudellisten tavoitteiden sekä suoritteiden osalta kokouksessa.

Asiakkuusjohtajat esittelevät alkuvuoden toimintaa kokouksessa. 

 

 

Ehdotus

 

Opetus- ja kasvatusautakunta päättää hyväksyä lautakunnan alaisten avainalueiden käyttösuunnitelmien sekä niiden tavoitteiden ja suoritteiden toteumat ajalta 1.1. – 30.4.2019.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Valmistelija

  • Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Käyttösuunnitelmien ja niiden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kaupunginvaltuustolle laadittavan Johdon raportin raportointiaikojen mukaisesti kolmannesvuosittain. 

Käyttösuunnitelmien toteumien yhteenveto ajalta 1.1. - 31.8.2019 on esitetty liitteenä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Opetus- ja kasvatusautakunta päättää hyväksyä lautakunnan alaisten avainalueiden käyttösuunnitelmien sekä niiden tavoitteiden ja suoritteiden toteumat ajalta 1.1. – 31.8.2019.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin