Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 8.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Lautakunta- aloite / Emmi Mäkinen: Sähköiseen arkistointiin siirtyminen yläasteen oppilaiden kokeiden osalta (lisäpykälä)

Perustelut

 

Lautakunnan jäsen Emmi Mäkinen

Lautakunta-aloite 8.10 Opetus- ja kasvatuslautakunnan kokouksessa

 

Selvitetään mahdollisuus siirtyä sähköiseen arkistointiin yläasteen oppilaiden kokeiden osalta.

Mikäli tämä osoittautuu mahdolliseksi, niin annetaan tehdyt kokeet jatkossa oppilaan mukana kotiin nähtäväksi.

 

Perustelut:

 

Vanhemmilta on tullut voimakasta viestiä siitä, että he eivät pysty tukemaan lapsensa opintojen edistymistä, kun eivät näe missä asioissa lapsi tarvitsisi tukea. Kokeita on tällä hetkellä saanut satunnaisesti kopiona kotiin vietäväksi oppilaan näin pyytäessä mutta ei kaikilta opettajilta. Tämä koetaan vanhempien osalta kohtuuttomalta ja eriarvoistavalta ratkaisulta.

Opettajat puhuvat samaan aikaan paperiarkiston tuomista hankaluuksista, sillä ne vievät paljon tilaa kouluilla.

Kunnassamme on myös useassa koulussa sisäilmaongelmaa ja mikäli paperisia kokeita ei tarvitsisi säilyttää kouluilla, pois-sulkisimme samalla riskit siitä, että ne voisivat jossain tilanteissa vaarantaa puhtaan ilmanlaadun.

 

Emmi Mäkinen

 

Ehdotus

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päätti lähettää aloitteen palvelualueelle valmistelttavaksi.

Tiedoksi

Marju Taurula, Arja Korhonen, Riitta Murtokare