Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 7.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeen päivittäminen

JARDno-2019-1391

Valmistelija

  • Mikko Mäkelä, varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Varhaiskasvatuksen voimassa oleva asiakasmaksuohje on hyväksytty lasten ja nuorten lautakunnassa 12.6.2018 § 22. Järvenpää on mukana 1.8.2019 alkavassa 5- vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuskokeilussa. Tämän osalta myös asiaksamaksuohjetta on tarpeen päivittää. Liitteenä olevassa päivitetyssä asiakasmaksuohjeessa on huomioitu 5- vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen osalta tulevat muutokset. Lisäksi on tarkennettu loma-ajan maksun ohjeistusta. Muutokset on kirjattu ohjeeseen punaisella. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä varhaiskasvatuksen päivitetyn asiakasmaksuohjeen oheisen liitteen mukaisesti 1.8.2019 alkaen.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin