Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 7.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen johdon raportti 1/2019

JARDno-2019-1441

Valmistelija

  • Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Talousarvion ja sen tavoitteiden toteutumisesta tiedotetaan lautakunnalle kaupunginvaltuustolle laadittavan Johdon raportin raportointiaikojen mukaisesti kolmannesvuosittain. Talouspalvelujen antaman ohjeen mukaan Johdon raportti 1 tulee tehdä 21.5.2019 mennessä.

Alkuvuoden toiminnassa on korostunut sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon siirtyminen vuoden alusta Keski- Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymään sekä kaupunkiin jääneiden palveluiden uudelleen organisoituminen. 

Koska lautakunnan kokouskutsu ja esittelyteksti joudutaan lähettämään ennen raportointikauden (1.1. - 30.4.2019) päättymistä ja huhtikuun kirjanpidon sulkeutumista, täydennetään Johdon raporttia taloudellisten tavoitteiden sekä suoritteiden osalta kokouksessa. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan kuitenkin suunnitellusti. 

 

 

Ehdotus

 

Lasten ja nuorten lautakunta päättää merkitä tiedoksi Lasten ja nuorten palvelualueen Johdon raportin 1 ajalta 1.1. – 30.4.2019.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin