Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 7.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Riitta Murtokare, hallintosihteeri, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Iltakoulu

 • Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden laajentamisen vaikutukset
  Varhaiskasvatusjohtaja esittelee ja aineisto extranetissä

 

Ilmoitusasiat

 • 11.4.2019 Järvenpään kaupunki ja Folkhälsan Välfärd Ab: Ruotsinkieliset varhaiskasvatuspalvelut/Toimikauden laskennallisen varhaiskasvatuspaikkamäärän tarkistaminen
 • Uuden Järvenpään Yhteiskoulun hankinnan keskeyttäminen
  • asiaan liittyvää aineistoa extranetissa

 

Opetushallitus

 • 23.1.2019 päätös (238/9999/2018) erityisavustuksen myöntämisestä Tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen yhteensä 55 144 euroa. 
 • 12.4.2019 päätös (152/392/2019) erityisavustuksen myöntämisestä esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 2019 yhteensä 75.000 euroa. 
 • 25.4.2019 päätös (63/47/2018) valtionavustuksen myöntämisestä vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen vuonna 2018 aiheutuneisiin kustannuksiin yhteensä 77 851 euroa.

 

Opetusjohtajan päätökset

 • Lukuvuoden 2019-2020 opetusryhmien ja oppilaiden sijoittuminen perusopetuksessa 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin